Thử tài nhìn ảnh đoán tên quốc gia

Trắc nghiệm kiến thức

Mã số: 04373. Đã có 5.110 bạn thử.

Trắc nghiệm IQ

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có những kỳ quan, danh lam thắng cảnh riêng đặc trưng cho nét đẹp của mỗi nước mà chỉ cần nhắc tên đã khiến bạn liên tưởng ngay đến quốc gia đó. Hãy cùng VnDoc điểm lại nét đẹp đặc trưng của một số quốc gia thông qua bài trắc nghiệm Thử tài nhìn ảnh đoán tên quốc gia dưới đây nhé!

Quan sát các bức tranh dưới đây và đoán xem đó là quốc gia nào nhé!
Câu 1:
Nhìn ảnh đoán tên quốc gia
Câu 2:
Nhìn ảnh đoán tên quốc gia
Câu 3:
Nhìn ảnh đoán tên quốc gia
Câu 4:
Nhìn ảnh đoán tên quốc gia
Câu 5:
Nhìn ảnh đoán tên quốc gia
Câu 6:
Nhìn ảnh đoán tên quốc gia
Câu 7:
Nhìn ảnh đoán tên quốc gia
Câu 8:
Nhìn ảnh đoán tên quốc gia
Câu 9:
Nhìn ảnh đoán tên quốc gia
Câu 10:
Nhìn ảnh đoán tên quốc gia
Câu 11:
Nhìn ảnh đoán tên quốc gia
Câu 12:
Nhìn hình đoán tên quốc gia
Bắt đầu ngay
18 5.110