Tìm hiểu về "Tuyên ngôn Độc lập" - Áng văn bất hủ của dân tộc Việt

Trắc nghiệm Lịch sử

Mã số: 11756. Đã có 192 bạn thử.

Tìm hiểu về bản Tuyên ngôn Độc lập

Có thể bản "Tuyên ngôn độc lập" ai cũng đã từng nghe qua hoặc đọc qua. Vậy liệu bạn biết những điều nằm bên trong nó chứ? Hãy cùng làm bài trắc nghiệm lịch sử: Tìm hiểu về "Tuyên ngôn Độc lập" - Áng văn bất hủ của dân tộc Việt sau đây để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Áng văn bất hủ này cũng như kiến thức lịch sử Việt Nam mình nhé!

1. Ai là người viết bản "Tuyên ngôn Độc lập"?
2. Ngày, tháng, năm nào Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu bắt tay vào viết bản "Tuyên ngôn Độc lập"?
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh có mời mọi người đến góp ý cho bản "Tuyên ngôn độc lập" do ông soạn thảo hay không?
4. Bản "Tuyên ngôn Độc lập" được đọc công khai trước toàn dân vào khi nào?
5. Đâu là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đọc "Tuyên ngôn Độc lập" trước toàn dân?
6. "Tuyên ngôn Độc lập" được xem là?
7. Câu "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" được Bác Hồ trích dẫn từ văn kiện nào?
8. Câu cuối cùng trong bản "Tuyên ngôn Độc lập" là câu gì?
9. Bản "Tuyên ngôn Độc lập" do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết có phải là bản Tuyên ngôn Độc lập duy nhất trong lịch sử Việt Nam hay không?
Bắt đầu ngay
1 192