Trắc nghiệm Công dân 10 bài 3 (Đề 2)

Trắc nghiệm GDCD 10 bài 3 có đáp án

Mã số: 14820.

Trắc nghiệm Công dân 10 bài 3

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Công dân 10 bài 3 (Đề 2) gồm các câu hỏi kèm theo đáp án bám sát chương trình học môn Công dân 10, nâng cao kết quả học tập lớp 10.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Tài liệu học tập lớp 10.

Trắc nghiệm Công dân 10 do VnDoc tổng hợp và biên soạn, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết của từng bài học trong chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 10. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chế độ cộng sản nguyên thủy biến đổi thành chế độ nô lệ, chế độ nô lệ biến thành chế độ phong kiến. Chế độ phong kiến biến thành chế độ tư bản chủ nghĩa, chế độ tư bản chủ nghĩa nhất định biến đổi thành chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đoạn viết trên đề cập đến hình thức vận động nào dưới đây?
Khẳng định nào dưới đây đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
Quan điểm nào dưới đây không đúng khi bàn về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?
Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?
Trong các dạng vận động dưới đây dạng vận động nào được xem là sự phát triển?
Khẳng định nào dưới đây không phải là phát triển trong lĩnh vực tự nhiên?
Sự biến đổi các công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại là vận động …?
Ví dụ nào dưới đây không phải là vận động cơ học?
Quá trình cây xanh hấp thụ khí cacbonic, thải ra khí oxy thuộc dạng vận động nào dưới đây?
Sự sống trên trái đất được hình thành từ sự chuyển hóa của hình thức vận động nào?
Khẳng định nào dưới đây đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
Trong một buổi thảo luận, bạn M học sinh của lớp 10A, cho rằng: “Con tàu thì vận động còn đường tàu thì không”. Nếu bạn là bạn của M em sẽ giải thích như thế nào?
Học sinh chạy trên sân tập cự ly 100m do giáo viên yêu cầu là hình thức vận động nào dưới đây?
Khẳng định nào dưới đây không đúng theo quan điểm của chù nghĩa duy vật biện chứng?
Quan điểm nào dưới đây đúng khi bàn về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?
Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động xã hội?
Sự vận động nào dưới đây không phải là sự phát triển?
Câu nào dưới đây không thể hiện sự phát triển?
Sự phát triển trong lĩnh vực xã hội được biểu hiện như thế nào?
Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Bắt đầu ngay
1