Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Đề 3

Trắc nghiệm Atlat Địa lí 12

Mã số: 14829. Đã có 6 bạn thử.

Trắc nghiệm Atlat Địa lí 12 có đáp án

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Đề 3 gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tốt môn Địa 12ôn thi THPT Quốc gia 2020 đạt kết quả cao.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí 12 có đáp án tổng hợp tất cả kiến thức Atlat Địa lí Việt Nam trong chương trình Địa 12, giúp các em có thêm bài luyện tập và làm quen với dạng câu hỏi hay gặp trong đề thi.

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết vùng nào của nước ta có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết vùng nào của nước ta tập trung nhiều khu công nghiệp nhất?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết Duyên hải Nam Trung Bộ có bao nhiêu khu công nghiệp?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết ngành nào chiếm tỉ trọng nhiều nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước phân theo nhóm ngành?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy thủy điện lớn nhất khu vực miền Bắc là:
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện lớn nhất khu vực miền Bắc là:
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết sản lượng than tập trung chủ yếu ở đâu?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trữ lượng dầu mỏ tập trung chủ yếu ở đâu?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết Đồng bằng sông Hồng có sản lượng công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm đứng thứ mấy cả nước?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết Đồng bằng sông Hồng có sản lượng công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đứng thứ mấy cả nước?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu sân bay quốc tế?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết tên cửa khẩu quốc tế nằm ở cuối cùng của nước ta?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết Việt Nam nhập khẩu chủ yếu mặt hàng nào?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu di sản thiên nhiên thế giới?
Bắt đầu ngay
1 6