Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Đề 4

Trắc nghiệm Atlat Địa lí 12

Mã số: 14833. Đã có 12 bạn thử.

Trắc nghiệm Atlat Địa lí 12 có đáp án

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Đề 4 do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tốt môn Địa 12ôn thi THPT Quốc gia 2020 đạt kết quả cao.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí 12 có đáp án tổng hợp tất cả kiến thức Atlat Địa lí Việt Nam trong chương trình Địa 12, giúp các em có thêm bài luyện tập và làm quen với dạng câu hỏi hay gặp trong đề thi.

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu di sản văn hóa thế giới?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu trung tâm du lịch quốc gia?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu khu dự trữ sinh quyển thế giới?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ của nước ta có mấy cánh cung?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng có bao nhiêu suối nước khoáng?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết hồ nào có diện tích lớn nhất vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng có bao nhiêu khu kinh tế ven biển?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cảng biển cuối cùng của Bắc Trung Bộ là gì?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết suối nước khoáng duy nhất ở Bắc Trung Bộ có tên là gì?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết loài động vật nào được nuôi nhiều nhất ở Bắc Trung Bộ?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết loại khoáng sản nào chiếm ưu thế ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết loài động vật nào được nuôi nhiều ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết vùng duyên hải Nam Trung Bộ có bao nhiêu trung tâm công nghiệp?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết vùng Tây Nguyên có bao nhiêu nhà máy thủy điện?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết vùng kinh tế trọn điểm nào của nước ta có GDP bình quân đầu người cao nhất?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết GDP của ngành nào chiếm tỉ trong nhiều nhất trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết GDP của ngành nào chiếm tỉ trong nhiều nhất trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết khu công nghiệp lớn nhất miền Trung là:
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết nước ta chia thành mấy vùng kinh tế trọng điểm?
Bắt đầu ngay
1 12