Trắc nghiệm bài Bận

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 3

Mã số: 11694. Đã có 272 bạn thử.

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 3: Bận

Mời các em học sinh tham khảo Bộ câu hỏi Trắc nghiệm bài "Bận" trang 59 SGK Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức môn Tiếng Việt lớp 3 tuần 7. Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm cho các em học sinh tham khảo và đối chiếu sau khi làm xong. Sau đây mời các em cùng làm bài.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề trắc nghiệm và nghe đọc bài "Bận" qua đường link: Tập đọc lớp 3: Bận

 
Nội dung bài Tập đọc Bận

Bận

Trời thu bận xanh

Sông Hồng bận chảy

Cái xe bận chạy

Lịch bận tính ngày

Con chim bận bay

Cái hoa bận đỏ

Cờ bận vẫy gió

Chữ bận thành thơ

Hạt bận vào mùa

Than bận làm lửa.

Cô bận cấy lúa

Chú bận đánh thù

Mẹ bận hát ru

Bà bận thổi nấu.

Còn con bận bú

Bận ngủ bạn chơi

Bận tập khóc cười

Bận nhìn ánh sáng.

Mọi người đều bận

Nên đời rộn vui

Con vừa ra đời

Biết chăng điều đó

Mà đem vui nhỏ

Góp vào đòi chung.

TRINH ĐƯỜNG

- Sông Hồng: Sông lớn nhất miền Bắc, chảy qua Hà Nội.

- Vào mùa: bước vào thời gian gieo hạt, cấy lúa hoặc gặt hái.

- Đánh thù: đánh giặc, bảo vệ đất nước.

1. Mọi người và mọi vật trong bài thơ bận làm việc gì?
2. Con hãy nối hai cột để tạo thành ý đúng trong bài thơ:

1. Trời thu

a. bận chạy.

2. Sông Hồng

b. bận tính ngày.

3. Cái xe

c. bận xanh.

4. Lịch

d. bận chảy.

1.
2.
3.
4.
3. Con hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống:
vẫy gió, đỏ, bay
a. Con chim bận ….
b. Cái hoa bận ….
c. Cờ bận…..
4. Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:

làm lửa, thành thơ, vào mùa

a. Chữ bận …
b. Hạt bận …..
c. Than bận….
5. Mọi người, mọi vật trong bài thơ có những điểm gì giống nhau? Chọn những đáp án đúng:
7. Cảm xúc của mỗi người, mỗi sự vật trong bài ra sao khi họ luôn bận rộn?
8. Vì sao bận rộn mà mọi người, mọi vật vẫn vui?
9. Dòng nào sau đây giải thích đúng ý nghĩa của từ “đánh thù”?
10. Ý nghĩa của bài thơ là gì?
Bắt đầu ngay
4 272