Trắc nghiệm bài Đơn xin vào đội

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 3

Mã số: 11676. Đã có 356 bạn thử.

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 3: Đơn xin vào đội

Mời các em học sinh tham khảo bộ câu hỏi Trắc nghiệm bài Đơn xin vào đội trang 10 SGK Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh trả lời chi tiết các câu hỏi nhằm ôn tập, củng cố kiến thức Tiếng Việt 3. Sau đây mời các em cùng làm bài.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề trắc nghiệm bài "Đơn xin vào đội" qua đường link: Tập đọc lớp 3: Đơn xin vào đội

Nội dung Tập đọc: Đơn xin vào đội

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Hồ CHÍ MINH

Yên Bái, ngày 20 tháng 1 năm 2004

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: - Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng

- Ban chỉ huy Liên đội

Em tên là Lưu Tường Vân

Sinh ngày 22 tháng 6 năm 1995

Học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sau khi được học Điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước.

Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa:

- Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

- Tuân theo Điều lệ Đội.

- Giữ gìn danh dự Đội.

Người làm đơn

Vân

LƯU TƯỜNG VÂN

- Điều lệ: những quy định về hoạt động của một tổ chức.

- Danh dự: giá trị tốt đẹp của một người hay một tập thể.

1. Lá đơn trên do ai viết?
2. Ban học sinh viết đơn kính gửi ai?
3. Bạn học sinh viết đơn để làm gì?
4. Từ "điều lệ" có nghĩa là gì?
5. Người viết đơn tên là gì?
6. Người viết đơn sinh năm bao nhiêu?
7. Lá đơn được viết vào năm nào?
8. Người viết đơn sinh học trường gì?
9. Người viết đơn học lớp mấy?
Bắt đầu ngay
11 356