Trắc nghiệm bài Hành trình của bầy ong

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 5

Mã số: 11833. Đã có 144 bạn thử.

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 5: Hành trình của bầy ong

Nhằm giúp các em học sinh lớp 5 nắm rõ hơn nội dung bài Tập đọc lớp 5: Hành trình của bầy ong, VnDoc.com đăng tải bộ câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh bài đọc giúp các em ôn tập và trả lời câu hỏi, nâng cao kĩ năng đọc hiểu đoạn văn. Bộ câu hỏi có đáp án đi kèm cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Ngoài Trắc nghiệm bài Hành trình của bầy ong, mời các em tham khảo thêm:

Trắc nghiệm bài Thư gửi học sinh

Trắc nghiệm bài Thư gửi học sinh

Trắc nghiệm bài Những con sếu bằng giấy

Hành trình của bầy ong

Với đôi cánh đẫm nắng trời

Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa.

Không gian là nẻo đường xa

Thời gian vô tận mở ra sắc màu.

Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu

Bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban.

Tìm nơi bờ biển sóng tràn

Hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa.

Tìm nơi quần đảo khơi xa

Có loài hoa nở như là không tên...

Bầy ong rong ruổi trăm miền

Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa.

Nối rừng hoang với biển xa

Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào.

(Nếu hoa có ở trời cao

Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm)

Chắt trong vị ngọt mùi hương

Lặng thầm thay những con đường ong bay.

Trải qua mưa nắng vơi đầy

Men trời đất đủ làm say đất trời.

Bầy ong giữ hộ cho người

Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày.

NGUYỄN ĐỨC MẬU

1. Con hãy nối phần lí giải ở cột bên phải với từ tương ứng ở cột bên trái:
1. Đẫm 
2. Rong ruổi 
3. Nối liền mùa hoa 
4. Men 
a. Chất được dùng trong quá trình làm bia, rượu; chất gây say.
b. Đi liên tục trên chặng đường dài, nhằm mục đích nhất định.
c. Ướt sũng (đẫm nắng trời: ý nói đôi cánh ong tắm trong ánh nắng như thấm đẫm nắng trời).
d. Bầy ong đi lấy mật từ mùa hoa ở nơi này đến mùa hoa ở nơi khác làm cho các mùa hoa như nối liền lại với nhau.
1.
2.
3.
4.
2. Những chi tiết nào trong khổ thơ đầu nói lên hành trình vô tận của bầy ong?
Con hãy hoàn thiện phần còn thiếu của khổ thơ sau:
bờ biển          rừng sâu          quần đảo
Tìm nơi thăm thẳm ...........(a).......
Bập bùng hoa chuối, trắng trời hoa ban.
Tìm nơi..........(b)....... sóng tràn
Hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa.
Tìm nơi ..........(c).......khơi xa
Có loài hoa nở như là không tên…
a.
b.
c.
3. Bầy ong đến tìm mật ở khắp mọi nơi, rong ruổi trăm miền để tìm kiếm: nơi thăm thẳm rừng sâu, nơi bờ biển sóng tràn, nơi quần đảo khơi xa. Ong nối liền các mùa hoa, nối rừng hoang với đảo xa… giá như hoa có ở trời cao thì loài ong cũng sẽ chăm chỉ và cần mẫn để tìm kiếm. Theo con nhận định trên đúng hay sai?
4. Câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” có nghĩa là đến nơi đâu bầy ong cũng chỉ tìm kiếm những thứ có vị ngọt ngào để ăn. Đúng hay sai?
5. Qua hai dòng thơ sau, tác giả muốn nói điều gì về công việc của loài ong?
"Bầy ong giữ hộ cho đời
Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày..."
6. Ý nghĩa của bài thơ Hành trình của bầy ong?
Bắt đầu ngay
1 144