Trắc nghiệm bài Lừa và ngựa

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 3

Mã số: 11740. Đã có 332 bạn thử.

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 3: Lừa và ngựa

Mời các em học sinh tham khảo Bộ câu hỏi Trắc nghiệm bài "Lừa và ngựa" trang 57 SGK Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức môn Tiếng Việt lớp 3 tuần 7. Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm cho các em học sinh tham khảo và đối chiếu sau khi làm xong. Sau đây mời các em cùng làm bài.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề trắc nghiệm và nghe đọc bài "Lừa và ngựa" qua đường link: Tập đọc lớp 3: Lừa và ngựa

Nội dung bài Tập đọc Lừa và ngựa

Lừa và ngựa

Người nọ có một con lừa và một con ngựa. Một hôm, có việc đi xa, ông ta cưỡi ngựa, còn bao nhiêu đồ đạc thì chất lên lưng lừa. Dọc đường, lừa mang nặng, mệt quá, liền khân khoản xin với ngựa:

- Chị ngựa ơi! Chúng ta là bạn đường. Chị mang đỡ tôi với, dù chỉ chút ít thôi cũng được. Tôi kiệt sức rồi.

Ngựa đáp:

- Thôi, việc ai người nấy lo. Tôi không giúp chị được đâu.

Lừa gắng quá, kiệt lực, ngã gục xuống và chết bên vệ đường. Người chủ thấy vậy bèn chất tất cả đồ đạc từ lưng lừa sang lưng ngựa. Ngựa bấy giờ mới rên lên:

- Ôi, tôi mới dại dột làm sao! Tôi đã không muốn giúp lừa dù chỉ chút ít, nên bây giờ phải mang nặng gấp đôi.

Theo LÉP TÔN-XTÔI

(Thuý Toàn dịch)

1. Truyện kể về những nhân vật nào?
2. Hoàn cảnh của lừa ra sao?
3. Lừa đã xin với ngựa điều gì?
4. Ngựa đã nói gì khi lừa nhờ vả?
5. Vì sao ngựa không giúp lừa?
6. Điều gì đã xảy ra khi lừa vẫn phải tiếp tục chở đồ nặng?
7. Khi lừa chết, người chủ đã làm gì?
8. Câu chuyện kết thúc như thế nào?
9. Cuối truyện, ngựa đã rên lên điều gì?
10. Truyện Lừa và ngựa muốn nói với em điều gì?
Bắt đầu ngay
6 332