Trắc nghiệm bài Mẹ

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 2

Mã số: 11570. Đã có 91 bạn thử.

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 2: Mẹ

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 2 bài Mẹ bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm thú vị có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh lớp 2 luyện tập và củng cố các kiến thức đã được học về bài tập đọc "Mẹ" SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 101.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề trắc nghiệm bài "Mẹ" qua đường link: Tập đọc lớp 2: Mẹ

Nội dung bài Tập đọc Mẹ

Mẹ
Lặng rồi cả tiếng con ve

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

Nhà em vẫn tiếng ạ ời

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

TRẦN QUỐC MINH

- Nắng oi: Nắng nóng, không có gió, rất khó chịu.

- Giấc tròn: giấc ngủ ngon lành, đầy đặn.

1. Người được nhắc đến trong bài thơ là ai?
2. Bài thơ viết về mùa nào
3. Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi ả?
4. Con hãy điền tên con vật vào chỗ trống thích hợp:

Lặng rồi cả tiếng con…

Con….cũng mệt vì hè nắng oi.

5. Hình ảnh con ve hiện lên như thế nào trong những ngày hè?
6. Thời tiết trong bài thơ có đặc điểm gì?
7. Mẹ đang làm gì cho con?
8. Hình ảnh mẹ thức vì con được so sánh với điều gì?
9. Người mẹ quạt cho con ngủ ngon được so sánh với hình ảnh nào?
10. Nhờ có lời ru của mẹ nên con có được điều gì?
11. Bài thơ "Mẹ" được làm theo thể thơ nào?
12. Dòng nào giải thích đúng nhất nghĩa của từ nắng oi?
13. Nội dung, ý nghĩa của bài thơ nói lên điều gì?
Bắt đầu ngay
1 91