Trắc nghiệm bài Thêm sừng cho ngựa

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 2

Mã số: 11603. Đã có 115 bạn thử.

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 2: Thêm sừng cho ngựa

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ câu hỏi Trắc nghiệm Tập đọc lớp 2 bài Thêm sừng cho ngựa bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh lớp 2 luyện tập và củng cố các kiến thức đã được học về bài tập đọc "Thêm sừng cho ngựa" SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 144.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề trắc nghiệm bài "Thêm sừng cho ngựa" qua đường link: Tập đọc lớp 2: Thêm sừng cho ngựa

Nội dung bài Tập đọc Thêm sừng cho ngựa

Thêm sừng cho ngựa

Bin rất ham vẽ. Trên nền nhà, ngoài sân gạch, chỗ nào cũng có những bức vẽ của em, bức thì vẽ bằng phấn, bức lại vẽ bằng than. Thấy thế, mẹ mua cho em một quyển vở vẽ, một hộp bút chì màu và bảo:

- Con vẽ con ngựa của nhà mình cho mẹ xem!

Bin đem vở và bút ra tận chuồng ngựa tập vẽ. Hí hoáy một lúc lâu, vẽ rồi xóa, xóa rồi lại vẽ. Cuối cùng, Bin cũng vẽ xong. Em đem bức vẽ vào khoe với mẹ.

Mẹ ngạc nhiên:

- Con vẽ con gì đây?

Bin giải thích:

- Con ngựa đấy, mẹ ạ!

Mẹ bảo:

- Sao mẹ chẳng thấy giống con ngựa nhỉ?

Bin ngắm bức vẽ một hồi, rồi nói:

- Đúng, không phải con ngựa. Thôi, để con vẽ thêm hai cái sừng cho nó thành con bò vậy.

Theo TRUYỆN VUI NƯỚC NGOÀI

- Hí hoáy: (làm) luôn tay, rất chăm chú.

- Giải thích: nói để người khác hiểu.

1. Bin là cậu bé có sở thích như thế nào?
2. Đâu là biểu hiện cho thấy Bin rất ham vẽ?
3. Thấy Bin ham vẽ, mẹ đã làm gì?
4. Thấy Bin ham vẽ, mẹ đã mua vở, màu vẽ và nói gì với em?
5. Bin đã vẽ con ngựa bằng cách nào?
6. Vì sao mẹ lại hỏi: "Con vẽ con gì đây?"
7. Bin đã nói gì để giải thích cho bức vẽ của mình?
8. Bin định chữa bức vẽ như thế nào?
9. Đâu là lời khuyên/ an ủi để Bin bớt buồn?
10. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Giải thích, Hí hoáy
a. .................: (làm) luôn tay, rất chăm chú.

b. .................: nói để người khác hiểu.

a.
b.
Bắt đầu ngay
1 115