Trắc nghiệm bài Tìm ngọc

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 2

Mã số: 11599. Đã có 390 bạn thử.

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 2: Tìm ngọc

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ câu hỏi Trắc nghiệm Tập đọc lớp 2 bài Tìm ngọc bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh lớp 2 luyện tập và củng cố các kiến thức đã được học về bài tập đọc "Tìm ngọc" SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 138.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề trắc nghiệm bài "Tìm ngọc" qua đường link: Tập đọc lớp 2: Tìm ngọc

Nội dung bài Tập đọc Tìm Ngọc

Tìm ngọc

1. Xưa có chàng trai thấy một bọn trẻ đinh giết con rắn nước liền bỏ tiền ra mua, rồi thả rắn đi. Không ngờ con rắn ấy là con của Long Vương. Đền ơn chàng trai, Long Vương tặng chàng một viên ngọc quý.

2. Có người thợ kim hoàn biết đó là viên ngọc hiếm, bèn đánh tráo. Chàng trai rất buồn. Thấy vậy, Chó và Mèo xin chủ đi tìm ngọc.

3. Đến nhà người thợ kim hoàn, Mèo bắt một con chuột đi tìm ngọc. Quả nhiên, con chuột tìm được.

4. Ra về, Chó tranh ngậm ngọc, lúc ra sông, nó làm rơi viên ngọc xuống nước. Một con cá lớn thấy viên ngọc, đớp ngay. Chó nghĩ ra cách rình ở bên sông, chờ ai câu được con cá thì lấy lại.

Mấy hôm sau, có người đánh được con cá lớn, mổ ruột ra có viên ngọc. Mèo liền nhảy tới ngoạm ngọc chạy biến.

5. Lần này, mèo đội ngọc trên đầu. Nào ngờ, vừa đi được một quãng thì có con quạ sà xuống đớp ngọc rồi bay lên cây cao. Mèo nghĩa ra một mẹo. Nó nằm phơi bụng vờ chết. Quạ trúng kế, sà xuống, toan rỉa thịt mèo. Mèo nhảy xổ lên vồ. Quạ van lạy, xin trả lại ngọc.

6. Lần này, Chó và Mèo mang ngọc về được đến nhà. Chàng trai vô cùng mừng rỡ, càng thêm yêu quý hai con vật thông minh, tình nghĩa.

Theo NGUYỄN ĐỔNG CHI

- Long Vương: vua của sông, biển trong truyện xưa.

- Thợ kim hoàn: người làm đồ vàng bạc.

- Đánh tráo: lấy trộm vật tốt, thay nó bằng vật xấu.

1. Chàng trai đã cứu con rắn như thế nào?
2. Con rắn mà chàng trai đã cứu là con của ai?
3. Long Vương đền ơn chàng bằng cách nào?
4. Ai là người đánh tráo mất viên ngọc của chàng trai?
5. Chàng trai là chủ của con vật nào?
6. Vì sao Chó và Mèo lại quyết định đi tìm ngọc cho chủ?
7. Ở nhà người thợ kim hoàn, Mèo và Chó đã làm cách nào để lấy lại viên ngọc?
8. Con vật nào làm rơi viên ngọc xuống nước? Vì sao?
9. Chó đã nghĩ ra kế gì để lấy lại viên ngọc từ con cá lớn?
10. Vì sao quạ lấy được viên ngọc của Mèo?
11. Mèo nghĩ ra kế gì để lấy lại viên ngọc từ con quạ?
12. Dòng nào nhận xét đúng về hai con vật Chó và Mèo trong câu chuyện?
Bắt đầu ngay
6 390