Trắc nghiệm các cặp từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn

Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh có đáp án

Mã số: 11666. Đã có 135 bạn thử.

Trắc nghiệm tiếng Anh về những cặp từ dễ nhầm lẫn

Trong Tiếng Anh có rất nhiều cặp từ dễ gây nhầm lẫn khiến nhiều khi bạn gặp khó khăn khi không biết lựa chọn từ nào cho đúng. Sau đây là một số cặp từ như vậy, VnDoc.com mời các bạn tham khảo bài tập trắc nghiệm 10 cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong Tiếng Anh để biết khả năng nắm bắt từ vựng của mình tới đâu nhé.

Làm xong bài Trắc nghiệm các cặp từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn, các bạn có thể tham khảo một số bài trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh chất lượng như:

Câu 1. She _____ that Jack would never eat broccoli again.
Câu 2. I wouldn’t be _____ to having another slice of pie.
Câu 3. Do you have any _____ for a first-time spelunker?
Câu 4. Will being around a puppy _____ your allergies?
Câu 5. It’s so great to have the whole gang here _____!
Câu 6. I just ____ Joey of the fact that his iguana is no longer welcome here.
Câu 7. Those bathroom tiles are awfully cold on my ____ feet!
Câu 8. That’s a lovely ____ you’re wearing.
Câu 9. No one likes waiting in the ____ for the bus.
Câu 10. Can you stick around and help ____ the situation?
Bắt đầu ngay
1 135