Trắc nghiệm chỉ số thông minh của bạn

Trắc nghiệm IQ có đáp án

Mã số: 01372. Thời gian: 25 phút. Đã có 37.853 bạn thử.

Test IQ: trắc nghiệm trí thông minh của bản thân

Chỉ số IQ dùng để đánh giá mức độ thông minh của con người, liên quan đến sự thành công trên con đường học hành cũng như công danh đầy chông gai phía trước. Nếu bạn vẫn đang tò mò về chỉ số thông minh của mình thì hãy tham gia làm bài test này ngay nhé!

Mời các bạn làm thêm các bài trắc nghiệm vui tương tự:

Câu 1:
Con vật nào ít giống các con còn lại nhất?
Câu 2:
Số tiếp theo của dãy số: 19, 28, 37, 46, là?
Câu 3:
Số tiếp theo của dãy số 1, 3, 6, 10 là?
Câu 4:
"Nếu tất cả TRÂU là BÒ và tất cả BÒ là CỪU, thì tất cả TRÂU chắc chắn là CỪU." Câu trên là:
Câu 5:
LIVE với EVIL giống như 5232 với:
Câu 6:
Bạn cho biết Copernicus đã nổi tiếng trong lĩnh vực nào? 
Câu 7:
Từ nào dưới đây có tính chất ít giống nhất với từ còn lại?
Câu 8:
Chữ cái nào trong dãy ký tự dưới không cùng loại?
Câu 9:
Từ nào ít giống 4 từ còn lại nhất?
Câu 10:
Khái niệm nào dưới đây không cùng nhóm?
Câu 11:
Ký tự tiếp theo của dãy ký tự A, D, G, J là gì?
Câu 12:
Một tờ báo giảm giá 20%. Hỏi nó phải tăng bao nhiêu % để lại có giá như cũ?
Câu 13:
Số tiếp theo của dãy số 1, 1, 2, 3, 5?
Câu 14:
Cân Não 12 tuổi và có số tuổi bằng 3 lần em mình.Hỏi lúc Cân Não có số tuổi gấp 2 lần số tuổi em mình thì Cân Não bao nhiêu tuổi?
Câu 15:
Sữa với Cốc giống như Thư (mail) với:
Câu 16:
Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35?
Câu 17:
Số tiếp theo của dãy số 13 8 14 9 15 là?
Câu 18:
Nếu CAACCAC là 3113313 thì CACAACAC là:
Bắt đầu ngay
265 37.853