Trắc nghiệm dạng bài phát âm Tiếng Anh đuôi "ed"

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 09396. Đã có 684 bạn thử.

Bài tập phát âm đuôi "ED" trong Tiếng Anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến phần phát âm Tiếng Anh đuôi "ED" có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh năm 2018 do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Bài trắc nghiệm Tiếng Anh gồm nhiều câu hỏi về phát âm khác nhau giúp bạn đọc ôn tập và củng cố kiến thức đã học về cách phát âm đuôi "_ed" trong Tiếng Anh. Chúc bạn đọc luyện tập hiệu quả.

Một số bài tập ôn tập Tiếng Anh khác:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bắt đầu ngay
5 684