Trắc nghiệm dạng bài phát âm Tiếng Anh đuôi s/ es

Ôn thi Ngữ âm Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 09406. Đã có 1.357 bạn thử.

Chuyên đề: Phát âm Tiếng Anh đuôi "S" và "ES"

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến dạng bài phát âm Tiếng Anh có đáp án dưới đây là tài liệu ôn tập Tiếng Anh chuyên đề Ngữ âm mới nhất có trên VnDoc.com. Bài trắc nghiệm gồm nhiều câu hỏi tìm từ có cách phát âm khác giúp bạn đọc ôn luyện và củng cố kiến thức đã học và đạt điểm cao trong phần bài tập Ngữ âm Tiếng Anh. 

Một số bài tập ôn luyện Tiếng Anh theo từng chuyên đề khác:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bắt đầu ngay
11 1.357