Trắc nghiệm dạng số nhiều của danh từ

Trắc nghiệm dạng số nhiều của danh từ trong tiếng Anh

Mã số: 14362. Đã có 28 bạn thử.

Bạn nhớ được bao nhiêu dạng số nhiều của các danh từ trong tiếng Anh?

Đối với các danh từ đếm được trong tiếng Anh, dạng số nhiều của chúng thường theo quy tắc thêm "s" hoặc "es" vào sau các từ đó, nhưng không phải không có ngoại lệ và những ngoại lệ này thường không theo một quy tắc nào mà người học chỉ có thể ghi nhớ bằng cách học thuộc chúng. Sau đây, VnDoc giới thiệu tới các bạn bài test Trắc nghiệm dạng số nhiều của danh từ đếm được trong tiếng Anh với 10 từ khác nhau xem các bạn nhớ được dạng số nhiều của bao nhiêu từ nhé!

Tham khảo thêm:

Câu 1: What's the plural of POTATO?
Câu 2: What's the plural of HERO?
Câu 3: What's the plural of CASINO?
Câu 4: What's the plural of ECHO?
Câu 5: What's the plural of VOLCANO?
Câu 6: What's the plural of TOMATO?
Câu 7: What's the plural of SILO?
Câu 8: What's the plural of MEMO?
Câu 9: What's the plural of STEREO?
Câu 10: What's the plural of STUDIO?
Bắt đầu ngay
1 28