Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất (Phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10

Mã số: 07868. Đã có 2.190 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa Lý lớp 10

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất (Phần 2) với nhiều câu hỏi được biên soạn kỹ lưỡng nhằm giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức trọng tâm, nội dung bài học cũng như có cơ hội luyện tập.

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính (Phần 1)

1
Không khí nằm ở hai bên frông có sự khác biệt cơ bản về?
2
Vào mùa hạ giải hội tụ nhiệt đới gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta giải hội tụ nhiệt đới được hình thành do sự tiếp xúc của 2 khối khí là?
3
Bức xạ mặt trời trong quá trình tới bề mặt trái đất được phân chia thành nhiều bộ phận chiếm tỉ lệ lớn nhất là bộ phận?
4
Nguồn nhiệt chủ yếu cung cấp cho không khí ở tầng đối lưu là?
5
Nhiệt lượng do Mặt Trời mang đến bề mặt trái đất, lớn nhất ở?
6
Nhiệt độ trung binh năm ở vĩ độ 20o lớn hơn ở xích đạo là do?
7
Biên độ nhiệt độ năm ở các vĩ độ trên bề mặt trái đất biến thiên theo chiều hướng?
8
Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa vì?
9
Nhiệt độ không khí thay đổi theo bờ đông và bờ Tây các lục địa do?
10
Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì?
Bắt đầu ngay
2 2.190