Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế và xã hội

Trắc nghiệm Địa lý 11 có đáp án

Mã số: 08064. Đã có 5.803 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế và xã hội được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm kiến thức giảng dạy trên lớp, kết hợp cùng câu hỏi vận dụng nâng cao nhằm giúp học sinh học tốt môn Địa lớp 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

1
Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) là
2
Các nước phát triển có đặc điểm là
3
Đặc điểm của các nước đang phát triển là
4
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là
5
Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia được coi là nước công nghiệp mới (NICs) là:
6
Trong tổng giá trị xuất, nhập khẩu của thế giới, nhóm các nước phát triển chiếm
7
Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước phát triển là
8
Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển là
9
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là
10
Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là
11
Tác động chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến sự phát triển kinh tế - xã hội
12
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại được tiến hành vào thời gian
13
Số người sử dụng Internet trên thế giới năm 2006 là
14
Nền kinh tế tri thức có một số đặc điểm nổi bật là
15
Nền kinh tế công nghiệp có một số đặc điểm nổi bật là
16
Đối với nền kinh tế tri thức, tầm quan trọng của giáo dục và vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông lần lượt là
17
Trong nền kinh tế tri thức, tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ cho tăng trưởng kinh tế chiếm khoảng
18
Trong nền kinh tế nông nghiệp, tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ cho tăng trưởng kinh tế chiếm khoảng
19
Trong nền kinh tế công nghiệp, tỷ lệ đóng góp của khoa học - công nghệ cho tăng trưởng kinh tế chiếm khoảng
20
Đối với nền kinh tế công nghiệp, vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông là
Bắt đầu ngay
10 5.803