Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 4: Thực hành - Tìm hiểu những vấn đề cơ hội và thách thức

Trắc nghiệm Địa lý 11 có đáp án

Mã số: 08065. Đã có 1.338 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 4: Thực hành - Tìm hiểu những vấn đề cơ hội và thách thức gồm các câu hỏi ngắn nhưng bao quát được nội dung mà bài học muốn nhắc tới, đồng thời giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức của bản thân trong việc tìm hiểu địa lý 11.

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế và xã hội

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiết 1)

1
Ý nào là cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển?Ý nào là cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển?
2
Ý nào là thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển?Ý nào là thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển?
3
Ý nào là ý đúng đối với nước a khi toàn cầu hóa phát triển mạnh?Ý nào là ý đúng đối với nước a khi toàn cầu hóa phát triển mạnh?
4
Toàn cầu hóa cũng làm cho nước taToàn cầu hóa cũng làm cho nước ta
5
Biểu hiện rõ nét nhất của thương mại thế giới phát triển đối với nước ta làBiểu hiện rõ nét nhất của thương mại thế giới phát triển đối với nước ta là
6
Các nước đang phát triển phụ thuộc vào các nước phát triển ngày càng nhiều vềCác nước đang phát triển phụ thuộc vào các nước phát triển ngày càng nhiều về
7
Các nước phát triển hợp tác với các nước đang phát triển sẽCác nước phát triển hợp tác với các nước đang phát triển sẽ
Bắt đầu ngay
4 1.338