Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiết 2)

Trắc nghiệm Địa lý 11 có đáp án

Mã số: 08067. Đã có 3.949 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiết 2) với những câu hỏi bám sát nội dung về tình hình kinh tế, dân cư của một số châu lục và khu vực, đồng thời kết hợp các câu nâng cao mở rộng vốn hiểu biết cho học sinh. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiết 1)

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiết 3)

1
Các cuộc cách mạng ruộng đất không triệt để ở hầu hết các nước Mĩ La Tinh đã dẫn đến hệ quả là
2
Đầu thế kỷ XXI tỷ lệ dân thành thị của Mĩ La Tinh chiếm tới
3
Trong tổng số dân cư đô thị của Mĩ La Tinh có tới
4
Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Mĩ La Tinh giảm mạnh trong thời kỳ 1985 - 2004 là do
5
Cuối thập niên 90, FDI vào Mĩ La Tinh đạt
6
Năm 2004, nguồn FDI vào Mĩ La Tinh đạt
7
Nguồn FDI vào Mĩ La Tinh chiếm trên 50% là từ các nước
8
Mặc dù các nước Mĩ La Tinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm không phải do:
9
Mặc dù các nước Mĩ La Tinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm là do:
10
Gần đây tình hình kinh tế nhiều nước ở Mĩ La Tinh từng bước được cải thiện là do
11
Tình hình kinh tế các nước Mĩ La Tinh từng bước đã được cải thiện, biểu hiện rõ nhất là xuất khẩu tăng nhanh
12
Năm 2004, quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cao nhất trong khu vực Mĩ La Tinh
13
Năm 2004, quốc gia có tổng số nợ nước ngoài lớn hơn GDP trong khu vực Mĩ La Tinh là
14
Nhận định đúng nhất về đặc điểm vị trí của khu vực Tây Nam Á là
15
Đặc điểm nổi bật về tự nhiên và xã hội của khu vực Tây Nam Á là
Bắt đầu ngay
4 3.949