Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiết 3)

Trắc nghiệm Địa lý 11 có đáp án

Mã số: 08068. Đã có 3.971 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11

Mời các bạn cùng làm phần cuối của Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiết 3), với các câu hỏi nhắc đến tình hình xã hội, văn hóa và giáo dục do VnDoc sưu tầm và biên soạn. Không chỉ giúp các bạn học sinh nắm bắt được nội dung trọng tâm của bài mà còn nâng cao kiến thức bản thân trong quá trình tự học tại nhà.

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Tiết 1)

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiết 2)

1
Diện tích của khu vực Tây Nam Á rộng khoảng:
2
Năm 2005, số dân của khu vực Tây Nam Á là
3
Khu vực Tây Nam Á bao gồm:
4
Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?
5
Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực Trung Á
6
Diện tích các quốc gia sau đây, khu vực Trung Á là khoảng
7
Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia không thuộc khu vực Trung Á là
8
Tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực Tây Nam Á và Trung Á lần lượt là
9
Quốc gia có diện tích tự nhiên rộng lớn nhất ở khu vực Tây Nam Á là
10
Quốc gia có số dân đông nhất ở khu vực Tây Nam Á (năm 2005) là
11
Quốc gia có diện tích tự nhiên rộng lớn nhất khu vực Trung Á là
12
Quốc gia có số dân đông nhất khu vực Trung Á (năm 2005) là
13
Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất trong khu vực Trung Á (năm 2005) là
14
Quốc gia có diện tích nhỏ nhất khu vực Tây Nam Á là
15
Nguyên nhân sâu xa để Tây Nam Á và Trung Á trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều cường quốc là
Bắt đầu ngay
11 3.971