Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Tiết 1)

Trắc nghiệm Địa lí 11 có đáp án

Mã số: 08191. Đã có 7.583 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 6

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Tiết 1) do VnDoc sưu tầm và đăng tải, với những câu hỏi trắc nghiệm bám sát vào nội dung trọng tâm của bài học nhằm giúp học sinh ôn luyện lại kiến thức đã học cũng như nâng cao kiến thức môn Địa lý lớp 11.

 

1
Lợi thế nào là quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong phát triển kinh tế – xã hội?
2
Ngoài phần đất ở trung tâm Bắc Mĩ có diện tích hơn 8 triệu km2, Hoa Kỳ còn bao gồm:
3
Vùng phía Tây Hoa Kỳ bao gồm:
4
Vùng phía Đông Hoa Kỳ gồm:
5
Kiểu khí hậu phổ biến ở vùng phía Đông và vùng Trung tâm Hoa Kỳ là
6
Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc ở Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?
7
Than đá và quặng sắt có trữ lượng rất lớn của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?
8
Các loại khoáng sản: vàng, đồng, bôxit, chì của Hoa Kỳ tập trung củ yếu ở vùng nào sau đây?
9
Dầu mỏ và khí tự nhiên của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?
10
Thế mạnh về thủy điện của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở vùng nào?
11
Ý nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kỳ?
12
Lợi ích to lớn do người nhập cư mang đến cho Hoa Kỳ là
13
Thành phần dân cư có số lượng đứng đầu ở Hoa Kỳ có nguồn gốc từ
14
Thành phần dân cư có số lượng đứng thứ hai ở Hoa Kỳ có nguồn gốc từ
15
Dân cư Hoa Kỳ tập trung với mật độ cao ở
16
Dân cư Hoa Kỳ hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang
17
Dân cư Hoa Kỳ sống tập trung chủ yếu ở
Cho bảng số liệu: Số dân của Hoa Kỳ qua các năm

Địa lý 11 bài 6

Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 18 đến 21:

Câu 18. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự biến động dân số của Hoa Kỳ trong giai đoạn 1800 – 2015 là

19
Nhận xét nào sau dây đúng về sự biến động dân số của Hoa Kỳ trong giai đoạn 1800 – 2015?
20
Trung bình mỗi năm giai đoạn 2005 – 2015, số dân Hoa Kỳ tăng thêm
21
Giả sử tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kỳ giai đoạn 2015 – 2020 là 0,6%, thì số dân Hoa Kì 2018 là bao nhiêu?
22

Cho bảng số liệu

Một số chỉ số của dân số Hoa Kỳ qua các năm

Địa lý 11 bài 6

Nhận xét nào sau đây là đúng?

Bắt đầu ngay
15 7.583