Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 22

Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Mã số: 12045. Đã có 2 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 22 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 giúp học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả học lớp 7 mời các bạn cùng tham khảo.

1
Tài nguyên chính của đới lạnh là:
2
Đâu không phải nguyên nhân cản trở việc khai thác tài nguyên đới lạnh là:
3
Các nguồn tài nguyên ở đới lạnh:
4
Các dân tộc nào sinh sống ở đới lạnh phương Bắc:
5
Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở đới lạnh phương Bắc là:
6
Địa bàn cư trú của các dân tộc sống bàng nghề săn bắt ở:
7
Để thích nghi với khí hậu lạnh giá, các loài động vật ở đới lạnh thường có đặc điểm:
8
Vấn đề lớn cần giải quyết ở đới lạnh là:
9
Phương tiện di chuyển chủ yếu ở đới lạnh:
10
Hai vấn đề bức xúc nhất của đới lạnh là:
Bắt đầu ngay
1 2