Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 23

Môi trường vùng núi

Mã số: 12048. Đã có 26 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 23 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 giúp học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả học lớp 7.

1
Ở vùng núi khí hậu và nhiệt độ thay đổi theo độ cao. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự thay đổi khí hậu theo độ cao:
2
Ở đới nóng lên đến độ cao nào của núi sẽ có băng tuyết?
3
Ở đới ôn hòa lên đến độ cao nào của núi sẽ có băng tuyết?
4
Đới ôn hoà không có vành đai thực vật:
5
Khí hậu và thực vật ở vùng núi chủ yếu thay đổi theo:
6
Các vùng núi thường là:
7
Các dân tộc ở miền núi Châu Á thường sống ở:
8
Các dân tộc ở miền núi ở Châu Phi thường sống ở:
9
Các dân tộc ở miền núi Nam Mĩ thường sống ở:
10
Vùng núi có nhiều tầng thực vật hơn:
Bắt đầu ngay
1 26