Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 24

Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Mã số: 12049. Đã có 16 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 24 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, bám sát nội dung bài học giúp học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả học lớp 7.

1
Để khai thác tốt nguồn nước vùng núi, người ta thường:
2
Hoạt động kinh tế ở vùng núi chủ yếu là:
3
Để phát triển kinh tế miền núi không cần các điều kiện:
4
Nền kinh tế vùng núi chủ yếu mang tính chất:
5
Nguyên nhân chính khiến cho vùng núi ít người sinh sống là:
6
Ngoài khai khoáng, trồng trọt, người dân vùng núi còn:
7
Một giải pháp tốt để làm giao thông ở vùng núi là:
8
Bộ mặt kinh tế miền núi thay đổi nhanh chóng khi xuất hiện:
9
Ở vùng núi phát triển loại hình du lịch:
10
Ở vùng núi nước ta có tuyết rơi hàng năm là:
Bắt đầu ngay
1 16