Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 25

Thế giới rộng lớn và đa dạng

Mã số: 12050. Đã có 21 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả học lớp 7, VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 25 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 bám sát nội dung bài học.

1
Trên thế giới có các lục địa:
2
Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về:
3
Trên thế giới có những đại dương:
4
Trên thế giới có các châu lục:
5
Châu lục có nhiều quốc gia nhất là:
6
Phân chia các quốc gia trên thế giới thành các nhóm nước công nghiệp, nước nông nghiệp,… người ta dựa vào:
7
Để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của từng nước, từng khu vực thì không dựa vào tiêu chí:
8
Sự phân chia mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế và chính trị là:
9
Thu nhập bình quân theo đầu người trên 20 000 USD/người, chủ yếu ở khu vực nào trên thế giới?
10
Tỉ lệ tử vong của trẻ em thường rất thấp và chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến gần bằng 1 là các nước có thu nhập bình quân đầu người:
Bắt đầu ngay
1 21