Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 27

Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

Mã số: 12052. Đã có 8 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 27 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 bám sát nội dung trọng tâm bài học do VnDoc đăng tải, nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả học lớp 7.

1
Đặc điểm khí hậu của châu Phi là:
2
Hoang mạc Xa-ha-ra là hoang mạc có diện tích rộng:
3
Môi trường xích đạo ở châu Phi có đặc điểm là:
4
Biên độ nhiệt ngày đêm lớn; thực, động vật nghèo nàn là đặc điểm của môi trường:
5
Càng xa xích đạo lượng mưa càng giảm, rừng rậm nhường chỗ cho rừng thưa và xavan cây bụi là đặc điểm của môi trường:
6
Hai môi trường địa trung hải có đặc điểm:
7
Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới là do:
8
Lượng mưa trung bình năm trên 2000mm phân bố ở:
9
Lượng mưa trung bình năm dưới 200mm phân bố ở:
10
Môi trường xích đạo ẩm phân bố chủ yếu ở:
Bắt đầu ngay
1 8