Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 30

Kinh tế châu Phi

Mã số: 12054. Đã có 13 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 30 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh ôn luyện nâng cao kết quả học lớp 7.

1
Nguyên nhân các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là:
2
Cà phê được trồng nhiều ở:
3
Châu Phi có những cây lâu năm chủ yếu:
4
Hình thức canh tác chủ yếu ở châu Phi là:
5
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:
6
Giá trị sản xuất công nghiệp của châu Phi chiếm:
7
Các nước có ngành công nghiệp tương đối phát triển là:
8
Hoạt động công nghiệp chính ở châu Phi là:
9
Các mỏ dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu:
10
Các hoạt động luyện kim màu, hóa chất phân bố chủ yếu:
Bắt đầu ngay
1 13