Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 31

Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

Mã số: 12058. Đã có 41 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 31 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, hỗ trợ học sinh ôn luyện nâng cao kết quả học lớp 7.

1
Vùng chuyên canh nông sản xuất khẩu phân bố:
2
Các nước châu Phi xuất khẩu chủ yếu:
3
Các nước châu Phi nhập khẩu chủ yếu:
4
Một số nước châu Phi có ngành du lịch khá phát triển, tiêu biểu là:
5
Tỉ lệ thị dân của các nước châu Phi:
6
Tốc độ đô thị hóa ở châu Phi khá nhanh nhưng không tương xứng với:
7
Các loại nông sản xuất khẩu chủ yếu của châu Phi là:
8
Đâu là mặt hàng các nước châu Phi không phải nhập khẩu?
9
Vùng khai thác khoảng sản xuất khẩu phân bố:
10
Tại sao ở châu Phi có bùng nổ dân số đô thị?
Bắt đầu ngay
9 41