Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 32

Các khu vực châu Phi

Mã số: 12060. Đã có 60 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 32 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7, hỗ trợ học sinh ôn luyện nâng cao kết quả học lớp 7.

1
Trên các sơn nguyên của Trung Phi hình thành kiểu “xavan công viên” độc đáo do:
2
Phía Nam của khu vực Bắc Phi là hoang mạc:
3
Dân cư ở Bắc Phi chủ yếu là người:
4
Các nước vùng ven Địa Trung Hải chủ yếu trồng các loại cây:
5
Mạng lưới sông ngòi dày đặc, quanh năm nhiều nước là đặc điểm của sông ngòi ở môi trường nào ở Trung Phi:
6
Nền kinh tế của các nước ở khu vực Trung Phi chủ yếu dựa vào:
7
Môi trường nhiệt đới có đặc điểm:
8
Kinh tế ở Bắc Phi không có ngành:
9
Khu vực Bắc Phi có những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng:
10
Kinh tế ở Trung Phi không có ngành:
Bắt đầu ngay
1 60