Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 33

Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

Mã số: 12061. Đã có 67 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

VnDoc muốn hỗ trợ học sinh ôn luyện nâng cao kết quả học lớp 7 thông qua bài Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 33 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 được biên soạn bám sát nội dụng trọng tâm bài học.

1
Ở Nam Phi là khu vực giàu khoáng sản nhưng vẫn nghèo là do:
2
Nét độc đáo của địa hình Nam Phi là:
3
Quốc gia phân biệt chủng tộc nặng nhất nhất thế giới trước đây là:
4
Cộng hoà Nam Phi là nước có nền nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả cao, biểu hiện ở:
5
Dân cư Nam Phi chủ yếu thuộc chủng tộc:
6
Dân cư Nam Phi chủ yếu theo tôn giáo:
7
Dải đất hẹp cực Nam của Nam Phi có khí hậu:
8
Loại khoáng sản rất có giá trị trữ lượng lớn ở Nam Phi là:
9
Nam Phi chủ yếu trồng cây ăn quả:
10
Ở Nam Phi, cây cà phê được trồng chủ yếu ở:
Bắt đầu ngay
1 67