Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 36

Thiên nhiên Bắc Mĩ

Mã số: 12063. Đã có 161 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 36 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 bám sát nội dụng trọng tâm bài học, nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học lớp 7. 

1
Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là kiểu khí hậu:
2
Ở Bắc Mỹ, có mấy khu vực địa hình:
3
Địa hình Bắc Mĩ theo thứ tự từ Đông sang Tây, lần lượt, có:
4
Khu vực chứa nhiều đồng, vàng và quặng đa kim ở Bắc Mĩ là:
5
Hệ thống núi Cooc-đi-ê nằm ở phía Tây Bắc Mĩ và chạy theo hướng:
6
Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa theo:
7
Kinh tuyến 1000T là ranh giới của:
8
Vùng đất Bắc Mĩ thường bị các khối khí nóng ẩm xâm nhập gây bão, lũ lớn là:
9
Theo sự phân hóa bắc nam các kiểu khí hậu ở Bắc Mĩ là:
10
Nguyên nhân làm cho khu vực Bắc Mỹ có nhiều sự phân hóa khí hậu là do:
Bắt đầu ngay
2 161