Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 37

Dân cư Bắc Mĩ

Mã số: 12064. Đã có 126 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 37 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 bám sát nội dụng trọng tâm bài học, nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học lớp 7.

1
Dân cư Bắc Mĩ có đặc điểm phân bố là:
2
Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là:
3
Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắng liền với quá trình:
4
Dân cư đang chuyển từ phía Nam hồ lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn ở:
5
Hướng thay đổi cấu trúc công nghiệp của vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương hiện nay là tập trung phát triển:
6
Càng vào sâu trong lục địa thì:
7
Mê-hi-cô là nước tiến hành công nghiệp hóa:
8
Các đô thị trên trên 10 triệu dân ở Bắc Mĩ là:
9
Quá trình đô thị hóa phát triển nhanh ở Bắc Mĩ là kết quả của sự phát triển công nghiệp và hình thành nên:
10
Dân cư phân bố không đồng đều giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Tây và phía Đông do:
Bắt đầu ngay
1 126