Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 38

Kinh tế Bắc Mĩ

Mã số: 12066. Đã có 112 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 38 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 được VnDoc biên soạn chi tiết, hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học lớp 7.

1
Đâu không phải nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao?
2
Nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ là nền nông nghiệp:
3
Nền nông nghiệp Bắc Mỹ không có hạn chế:
4
Trong 3 nước của Bắc Mĩ, nước nào có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp cao nhất?
5
Trên các sơn nguyên của Mê-hi-cô, ngoài chăn nuôi gia súc lớn, người ta còn trồng:
6
Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiến tiến, không biểu hiện ở:
7
Chăn nuôi gia súc lấy thịt tập trung ở:
8
Nước nào có bình quân lương thực đầu người cao nhất trong các nước Bắc Mĩ?
9
Quốc gia ở Bắc Mĩ có sản lượng lương thực có hạt lớn nhất là:
10
Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp Hoa Ki và Ca-na-da:
Bắt đầu ngay
3 112