Trắc nghiệm Giáo dục công dân 7 bài 10

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Mã số: 12755. Đã có 78 bạn thử.

Trắc nghiệm môn GDCD lớp 7 có đáp án

Bài tập tự luyện Trắc nghiệm GDCD 7 Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, cho các em học sinh tham khảo và ôn tập. Đề được để dưới dạng trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và kiểm tra đáp án sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Để ôn tập dạng câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD 7, mời các em luyện tập với Bộ Câu hỏi Trắc nghiệm GDCD 7 được giới thiệu trên VnDoc.com sẽ hệ thống toàn bộ kiến thức theo từng bài giúp các em học tốt môn GDCD 7 hơn, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại: Trắc nghiệm GDCD 7 Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Mời các em tham khảo thêm: Trắc nghiệm Giáo dục công dân 7 bài 9

Câu 1: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là
Câu 2: Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ D luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì?
Câu 3: Biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?
Câu 4: Biểu hiện của việc không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?
Câu 5: Câu tục ngữ: Đi một ngày đàng học một sàng khôn nói về truyền thống nào ?
Câu 6: Gia đình E luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc nam. Việc làm đó thể hiện điều gì?
Câu 7: Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng được gọi là?
Câu 8: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?
Câu 9: Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ chúng ta cần phải làm gì?
Câu 10: Ngoài truyền thống của gia đình, dòng họ còn tồn tại truyền thống nào?
Bắt đầu ngay
1 78