Trắc nghiệm Giáo dục công dân 7 bài 17

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mã số: 12770. Đã có 13 bạn thử.

Trắc nghiệm môn GDCD lớp 7 có đáp án

Bài tập tự luyện Trắc nghiệm GDCD 7 Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, cho các em học sinh tham khảo và ôn tập. Đề được để dưới dạng trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và kiểm tra đáp án sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Để ôn tập môn GDCD 7, ngoài các câu hỏi tự luận, các em học sinh cũng cần chú ý các câu hỏi trắc nghiệm cũng thường xuất hiện trong các bài thi, bài kiểm tra môn GDCD. Bộ Câu hỏi Trắc nghiệm GDCD 7 được giới thiệu trên VnDoc.com sẽ hệ thống toàn bộ kiến thức theo từng bài giúp các em học tốt môn GDCD 7 hơn, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại: Trắc nghiệm GDCD 7 Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mời các em tham khảo thêm: Trắc nghiệm Giáo dục công dân 7 bài 16

Câu 1: Thủ tướng chính phủ nước ta hiện nay là ai?
Câu 2: Chủ tịch Quốc hội nước ta hiện nay là ai?
Câu 3: Chủ tịch nước ta hiện nay là ai?
Câu 4: Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nào?
Câu 5:

Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được gọi là?

Câu 6:

Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội được gọi là?

Câu 7: Để sửa đổi Luật Giáo dục, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định?
Câu 8: Cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp được gọi là?
Câu 9: Cơ quan hành chính nhà nước bao gồm?
Câu 10: Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân đó là?
Bắt đầu ngay
1 13