Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10: Bài 14 - Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bài tập trắc nghiệm môn GDCD 10 có đáp án

Mã số: 07314. Đã có 1.045 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10: Bài 14 – Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm để gửi tới quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 10 nhằm giúp cho quá trình giảng dạy và học tập môn Giáo dục công dân 10 được thuận tiện hơn.

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10: Bài 15 - Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (Phần 1)

1
“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, là câu nói của ai?
2
Chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây:

“Ngày nay, nước ta đã hoàn toàn được thống nhất, nhưng chúng ta vẫn phải luôn ….. để chống lại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc”.
3
Chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây:

“Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết … của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc.”
4
Yêu nước là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của công dân đối với:
5
Truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam là gì:
6
Chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây:

“Công dân nam giới đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết …”.
7
Lòng yêu nước ở mỗi con người chỉ có thể nảy nở và phát triển trải qua những:
8
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là:
9
Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của ….?
10
Biểu hiện nào sau đây nói lên trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học sinh?
11
Trách nhiệm hàng đầu của thanh niên Việt Nam hiện nay đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là:
12
Biểu hiện nào sau đây nói lên trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của thanh niên học sinh?
13
Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm:
14
Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam được thể hiện ở điểm nào sau đây?
15
Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình của công dân nam giới ở nước ta hiện nay là:
16
Sức mạnh của truyền thống yêu nước của dân ta được Bác ví như:
17
Lòng yêu nước là gì?
18
Ý nào sau đây không đúng khi nói về biểu hiện của truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam:
19
Ý nào sau đây không đúng khi nói về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam?
20
Chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây:

“Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và … cao quý của công dân”.
Bắt đầu ngay
7 1.045