Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

Bài tập trắc nghiệm môn GDCD 10 có đáp án

Mã số: 08740. Đã có 247 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 16: Tự hoàn thiện bản thân do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện lý thuyết và làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Công dân trong chương trình học lớp 10.

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (Tiết 2)

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10: Bài 15 - Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (Phần 2)

1
Không ngừng rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn, là biểu hiện của
2
Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?
3
Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?
4
Điều gì dưới đây quan trọng mà mỗi người cân có để tự hoàn thiện bản thân?
5
Xã hội không ngừng phát triển, luôn đề ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với mỗi thành viên, nên mỗi người cần phải
6
Tự hoàn thiện bản thân là một phẩm chất quan trọng của người thanh niên trong xã hội hiện đại, giúp cho mỗi cá nhân
7
Tự nhận thức về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, quyết tâm khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh là biểu hiện nào dưới đây của mỗi người
8
Để tự hoàn thiện bản thân, mỗi người cần phải
9
Bị bạn bè rủ rê, Minh thường hay ăn chơi lêu lổng, dẫn đến sao nhãng việc học hành. Được gia đình bạn bè khuyên nhủ, minh đã quyết tâm phấn đấu rèn luyện và trở thành một học sinh giỏi. Việc làm của Minh là biểu hiện phẩm chất nào dưới đây của học sinh?
10
Hoàng và Thanh trao đổi với nhau về chủ đề tự hoàn thiện bản thân. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây của Hoàng và Thanh?
11
Tự nhận thức đúng những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối chiếu với các chuẩn mực đạo đức xã hội là việc làm cần thiết để
12
Người không biết tự hoàn thiện bản thân sẽ
13
Ai cũng cần tự hoàn thiện mình để phát triển và đáp ứng được
14
Để tự hoàn thiện bản thân, mỗi người cần phải
15
Câu nào dưới đây nói về tự hoàn thiện bản thân?
16
Tự nhận thức đúng về bản thân không phải là điều dễ dàng, mà cần phải qua
17
Điểm quan trọng nhất để tự hoàn thiện bản thân là cần xác định được
18
Để tự hoàn thiện bản thân, chúng ta cần xác định rõ
Bắt đầu ngay
1 247