Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 11

Bài luyện tập 2

Mã số: 10290. Đã có 138 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu do VnDoc biên soạn và đăng tải, Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 11 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

1

Các công thức hóa học nào là đúng

2

Từ công thức KMnO4, ta biết được thông tin gì

3

Cho biết hóa trị của P trong P2O3

4

Cho X có phân tử khối là 44 dvC được tạo từ nguyên tố C và O. Biết %mc = 27,27%. Xác định công thức

5

Xác định hóa trị của C trong các hợp chất sau: CO, CH4, CO2

6

Chọn câu đúng

7

Cho công thức sau CH3COONa. Tính %mNa

8

Viết 3Cl2 nghĩa là gì

8

Viết 3Cl2 nghĩa là gì

9

Chọn câu sai

Bắt đầu ngay
2 138