Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 12

Sự biến đổi chất

Mã số: 10291. Đã có 144 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 12 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

1

Hiện tượng vật lý là

2

Hiện tượng hóa học là

3

Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học

4

Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý

a. Hiện tượng thủy triều

b. Băng tan

c. Nến cháy bị nóng chảy

d. Nước chảy đá mòn

e. Đốt cháy lưu huỳnh sinh ra khí lưu hình đioxit

5
Hướng dẫn giải hiện tượng để thức ăn lâu ngày bị thiu
6

Chọn câu sai

7

Cho biết hiện tượng hóa học

a. Dưa muối lên men

b. Đốt cháy Hidro trong không khí

c. Hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên

d. Mưa axit

e. Vào mùa hè bang ở 2 cực tan chảy

8

Khi trời lạnh ta thấy mỡ bị đóng thành ván. Đun nóng các ván mỡ tan chảy. Nếu đun quá lửa sẽ có 1 phần hóa hơi và một phần cháy đen. Chọn câu đúng

9

Trong các hiện tượng sau, hiện tượng vật lý là

10

Hiện tượng hóa học

Bắt đầu ngay
5 144