Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 13

Phản ứng hóa học

Mã số: 10293. Đã có 301 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 13 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

1

Dấu hiệu của phản ứng hóa học

2

Trong các quá trình sau, quá trình nào có phản ứng hóa học

a. Đốt cháy than trong không khí

b. Làm bay hơi nước muối biển trong quá trình sản xuất muối

c. Nung vôi

d. Tôi vôi

e. I-ot thăng hoa

3

Phản ứng hóa học là

4

Cho phản ứng giữa khí nito và khí hidro trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra khí amoniac. Chọn đáp án đúng

5

Chọn đáp án đúng

Thả một mảnh sắt vào dung dịch axit clohydric thấy sinh ra khí

6

Chọn đáp án sai

7

Khẳng định đúng

Trong 1 phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm phải chứa

8

Cho kim loại natri (Na) vào khí clo (Cl2). Sản phẩm tạo thành là

9

Chọn câu trả lời đúng

10

Trong các trường hợp sau, trường hợp không là phương trình hóa học

Bắt đầu ngay
5 301