Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 15

Định luật bảo toàn khối lượng

Mã số: 10295. Đã có 189 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 15 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

“Trong 1 phản ứng hóa học ..... khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”

2

Chọn khẳng định sai

3

Chọn đáp án đúng

4

Cho 9 (g) nhôm cháy trong không khí thu được 10,2 g nhôm oxit. Tính khối lượng oxi

5

Cho sắt tác dụng với axit clohydric thu được 3, 9 g muối sắt và 7,2 g khí bay lên. Tổng khối lượng chất phản ứng

6

Vì sao khi Mg + HCl thì mMgCl2 < mMg + mHCl

7

Nung đá vôi thu được vôi sống và khí cacbonic. Kết luận nào sau đây là đúng

8

Vì sao nung đá vôi thì khối lượng giảm

9

Cho mẩu magie phản ứng với dung dịch axit clohydric. Chọn đáp án sai

10

Tính khối lượng của vôi sống biết 12 g đá vôi và thấy xuất hiện 2,24 l khí hidro

Bắt đầu ngay
4 189