Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 16

Phương trình hóa học

Mã số: 10296. Đã có 229 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 16 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

1

Chọn đáp án đúng

2
Chọn đáp án sai
3

Viết phương trình hóa học của kim loại sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng biết sản phẩm là sắt (II) sunfua và có khí bay lên

4

CaCO3 + X → CaCl2 + CO2 + H2O. X là?

5

Phương trình đúng của photpho cháy trong không khí, biết sản phẩm tạo thành là P2O5

6

Tỉ lệ hệ số tương ứng của chất tham gia và chất tạo thành của phương trình sau: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

7

Nhìn vào phương trình sau và cho biết tỉ số giữa các chất tham gia phản ứng

2 NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

8

Tìm A

Ca(HCO3) −to→ CaCO3 + CO2 + A

9

Điền chất cần tìm và hệ số thích hợp

FeO + CO → X + CO2

10

Al + CuSO4 → Alx(SO4)y + Cu. Tìm x, y

Bắt đầu ngay
4 229