Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 17

Bài luyện tập 3

Mã số: 10299. Đã có 178 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 17 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

1

Chọn đáp án sai

2

Hiện tượng hóa học là

a. Xay tiêu

b. Hiện tượng ma trơi

c. Mưa axit

d. Đồ ăn để lâu ngày bị ôi thiu

e. Cáo đổi hướng chạy nên chó không đuổi theo được

3

Hướng dẫn giải hiện tượng mưa axit

4

Phương trình đúng là

5

Hệ số của Al trong phản ứng sau là

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

6

Cho 3 g sắt cháy trong không khí sinh ra 5,04 sắt (II) oxit. Tính m của oxi

7

Chọn hệ số thích hợp và công thức hóa học của chất còn thiếu

CuO + ? HCl → CuCl2 + ?

8

Chọn đáp án đúng

Trong phản ứng hóa học, hạt vi mô nào được bảo toàn

9

Chọn phương trình đúng khi nói về khí nito và khí hidro

10

Để bảo quản Na trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cách nào

Bắt đầu ngay
1 178