Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 2

Hóa học 8 bài 2: Chất

Mã số: 09825. Đã có 472 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 2 là tài liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ học sinh củng cố lại lý thuyết bài học và làm quen với các dạng bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

1
Cho các chất sau: hoa đào, hoa mai, con người, cây cỏ, quần áo…Hãy cho biết vật nào là nhân tạo?
2
Chọn đáp án đúng nhất
3
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống “Cao su là chất…., có tính chất đàn hồi, chịu được ăn mòi nên được dùng chế tạo lốp xe”.
4
Điền từ thích hợp vào chỗ trống
“ Thủy ngân là kim loại nặng có ánh bạc, có dạng (1) ở nhiệt độ thường. Thủy ngân thường được sử dụng trong(2) (3) và các thiết bị khoa học khác.”
5
Tìm từ sai trong câu sau
“Thủy tinh, đôi khi trong dân gian còn được gọi là kính hay kiếng, là một chất lỏng (1) vô định hình đồng nhất, có gốc silicát, thường được pha trộn thêm các tạp chất để có vật chất (2) theo ý muốn.
Thân mía gồm các vật thể (3): đường (tên hóa học là saccarozo(4)), nước, xenlulozo…”
6
Chất nào sau đây được coi là tinh khiết
7
Chất tinh khiết là chất
8
Tính chất nào sau đây có thể quan sát được mà không cần đo hay làm thí nghiệm để biết?
9
Cách hợp lí để tách muối từ nước biển là:
10
Vật thể tự nhiên là
Bắt đầu ngay
2 472