Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 20

Tỉ khối của chất khí

Mã số: 10305. Đã có 210 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 20 là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ quá trình củng cố kiến thức môn Hóa lớp 8 cũng như làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau nhằm đạt kết quả dạy và học chất lượng.

1

Khí nào nặng nhất trong các khí sau

2

Khí A có dA/kk > 1 là khí nào

3
Có thể thu khí N2 bằng cách nào
4

Cho X có dX/kk = 1,52. Biết chất khí ấy có 2 nguyên tố Nitơ

5

Muốn biết khí A nặng/nhẹ hơn khí B có mấy cách?

6

Trong các khí sau, số khí nhẹ hơn không khí là: CO2, H2O, N2, H2, SO2

7

Trong các khí sau, số khí nặng hơn không khí là: CO2, H2O, N2, H2, SO2, N2O

8

Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao lần

9

Khí N2 nặng hay nhẹ hơn khí O2

10

Cho CO2, H2O, N2, H2, SO2, N2O, CH4, NH3. Khí có thể thu được khi để đứng bình là

Bắt đầu ngay
4 210