Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 23

Bài luyện tập 4

Mã số: 10736. Đã có 95 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 23 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao, VnDoc biên soạn với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

1

0,5 mol mol nước chứa số nguyên tử

2

Số mol phân tử Cl2 có trong 7,1 g Cl2

3

Tính %mMg trong 1 mol MgSO4

4

Số mol tương ứng của 4,8g C; 8g O; 0,56g Fe

5

Kết luận đúng khi nói về khí clo và khí metan

6

Cho 1,6 g S cháy trong không khí thấy có khí có khả năng làm mất màu cánh hoa hồng. Tính thể tích khí đó

7

Cho 2,7 g nhôm tác dụng với 6,4g O2. Hỏi sau phản ứng thu được những chất nào, biết rằng hóa trị cao nhất của nhôm trong hợp chất là III

8

Muốn thu khí NO vào bình ta phải

9

Tính khối lượng đã phản ứng của HCl khi cho 2,875 g Na tác dụng với nó để sinh ra khí hidro

10

Cho dX/H2 = 0,12 nghĩa là gì

Bắt đầu ngay
1 95