Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 24

Tính chất của oxi

Mã số: 10740. Đã có 57 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 24 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao, VnDoc biên soạn với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

1

Khí oxi nặng hơn không khí bao nhiêu lần

2

Đốt cháy 3,1g photpho trong bình chứa oxi tạo ra điphotpho pentaoxit. Tính khối lượng oxit thu được

3

Cháy mạnh, sáng chói, không có khói là hiện tượng của phản ứng

5

Khí oxi nặng hơn không khí bao nhiêu lần

5

Cháy mạnh trong oxi với ngọn lửa sáng chói, tạo ra khói trắng dày đặc bám vào thành lọ dưới dạng bột hòa tan được nước là phản ứng

6

Cho 0,56g Fe tác dụng với 16g oxi tạo ra oxit sắt từ. Tính khối lượng oxit sắt từ và cho biết chất còn dư sau phản ứng

7

Tính chất nào sau đây oxi không có

8

Chọn đáp án đúng

9

Chọn đáp án đúng

10

Tính thể tích khí oxi phản ứng khi đốt cháy 3,6g C

Bắt đầu ngay
1 57