Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 27

Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy

Mã số: 10764. Đã có 168 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 27 do VnDoc biên soạn với các bài tập Hóa 8 khác nhau bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

1

Các chất dùng để điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm là

2

Tổng hệ số của chất tham gia và sản phẩm là

2KClO3to→ 2KCl + 3O2

3

Có những cách nào điều chế oxi trong công nghiệp

4

Nhiệt phân 12,25 g KClO3 thấy có khí bay lên. Tính thể tích của khí ở đktc

5

Số sản phẩm tạo thành của phản ứng phân hủy là

6

Chọn nhận xét đúng

7

Phản ứng phân hủy là

8

Cho phản ứng 2KMnO4to→ K2MnO4 + MnO2 + O2

Tổng hệ số sản phẩm là

9

Tính khối lượng KMnO4 biết nhiệt phân thấy 2,7552 l khí bay lên

10

Phương trình không điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

Bắt đầu ngay
3 168